Home → Conceptontwikkeling

Conceptontwikkeling

Ontwikkelen vanuit beslisgedrag door het toepassen van biologie en (neuro-)psychologie

Strategisch


Promo Vendi benadert conceptontwikkeling op een strategische wijze. We kijken naar de doelstelling en hoe oplossingen kunnen bijdragen aan het bereiken van dat doel. Strategisch, creatief en lean.

Creatief


Het creatieve proces bij conceptontwikkeling is heel belangrijk en mag niet belemmerd worden. Door niet in patronen te denken, ontwikkelen we verassende concepten die slagen.

Wetenschap


Wetenschap in de vorm van biologie en psychologie zijn de leidraad bij conceptontwikkeling. Het toepassen van neurowetenschap zorgt voor oplossingen die gedragen worden door de doelgroep.

Promo Vendi Home → Conceptontwikkeling

Conceptontwikkeling Meer dan een filosofie

Conceptontwikkeling heeft, bij aanvang, een goede filosofie nodig. Een beoogd doel, een doelgroep en een duidelijke strategische visie. Vanuit dat oogpunt starten wij onze conceptontwikkeling. We bedenken niet alleen een idee, het doel van de reis, maar vervolgen die door actief mee te denken gedurende het proces. Zo kunnen we inspelen op veranderingen, bijsturen waar nodig en zorgen dat we samen slagen.

Of het nu gaat om (hulp bij) het opzetten van een startup, het bedenken van een nieuw product of dienst of het ondersteunen van grote planologische veranderingen in een bedrijf, overheid of gemeenschap. Wij denken mee en zorgen dat een filosofie, een denkbeeld met een helder doel, gerealiseerd wordt.

Conceptontwikkeling Strategisch én onderbouwd

Strategie en creativiteit zijn onze belangrijke werkmiddelen. Op die manier vinden we passende oplossingen met een landurig resultaat. En daar blijft het niet bij. Door het toepassen van neurowetenschap, kijkende naar de biologie en psychologie van de doelgroep, zorgen we dat de grondslag van het ontwikkelde concept gelijk is aan het beslisgedrag van de doelgroep.

Zowel bij aanvang, als in het proces en bij de nazorg volgen we het proces door wetenschappelijk onderbouwing, een vorm van verantwoording, te geven aan onze acties. Deze handelswijze zorgt voor concepten die slagen.

Al onze conceptontwikkeling diensten


Full Service Marketing


Een Full Service Marketingdienst neemt een hoop zorgen uit handen. U kunt alles over onze “schutting” gooien en wij zorgen ervoor dat het goed komt. Zowel op opdrachtbasis als in abonnementsvorm af te nemen.